Professioneel en ambachtelijk

Toenemende vraag naar producten

In de Roode Leeuw worden nog altijd diverse ambachtelijke graan- en meelproducten geproduceerd die aftrek vinden bij bakkers, natuurvoedingszaken en collega-molenaars met een winkel. De molenaar maalt, plet, mengt en zeeft graan voor de eigen winkel direct naast de molen. De vraag naar deze ambachtelijke graan- en meelproducten neemt steeds meer toe! De Roode Leeuw is daarmee één van de laatste professionele, ambachtelijke maalderijen in de hele randstad.

Geschiedenis

Korenmolen De Roode Leeuw in Gouda is één van de oudste korenmolens van ons land. In 1727 werd hij gebouwd aan de zuid-westzijde van de oude binnenstad v an Gouda. Door de toegenomen industrialisatie kwam de molen beginjaren ’20 van de vorige eeuw buiten bedrijf maar door aankoop van de gemeente Gouda in 1926 kon hij als monument behouden blijven. Toch kon hiermee niet verhinderd worden dat tijdens de hongerwinter 1944 - 1945 het meeste binnenwerk uit de molen werd gesloopt en als brandhout in de kachel verdween... Na een zeer ingrijpende restauratie kwam de molen in 1985 weer in bedrijf als ambachtelijke korenmolen.

Professioneel en

ambachtelijk

Toenemende vraag

naar producten

In de Roode Leeuw worden nog altijd diverse ambachtelijke graan- en meelproducten geproduceerd die aftrek vinden bij bakkers, natuurvoedingszaken en collega-molenaars met een winkel. De molenaar maalt, plet, mengt en zeeft graan voor de eigen winkel direct naast de molen. De vraag naar deze ambachtelijke graan- en meelproducten neemt steeds meer toe! De Roode Leeuw is daarmee één van de laatste professionele, ambachtelijke maalderijen in de hele randstad.

Geschiedenis

Korenmolen De Roode Leeuw in Gouda is één van de oudste korenmolens van ons land. In 1727 werd hij gebouwd aan de zuid-westzijde van de oude binnenstad v an Gouda. Door de toegenomen industrialisatie kwam de molen beginjaren ’20 van de vorige eeuw buiten bedrijf maar door aankoop van de gemeente Gouda in 1926 kon hij als monument behouden blijven. Toch kon hiermee niet verhinderd worden dat tijdens de hongerwinter 1944 - 1945 het meeste binnenwerk uit de molen werd gesloopt en als brandhout in de kachel verdween... Na een zeer ingrijpende restauratie kwam de molen in 1985 weer in bedrijf als ambachtelijke korenmolen.